Forsiden | Om Ingunn A Tindstad | Kurs | Foredrag | Coaching | Sangundervisning | Referanser | Kontakt

Coaching

Coaching
Utstråling og stemmens makt

Coaching
Coaching er individuell undervisning i pust, stemmebruk, kroppsspråk og kommunikasjon. Noen ønsker eller trenger spesialhjelp for å nå et spesifikt kompetansenivå. Enkelte vil ha stemmetrening eller veiledning i riktig pusteteknikk, levendegjøring av stoffet foran viktige foredrag eller presentasjoner. Mange ønsker også å styrke tydeligheten i kommunikasjon med andre mennesker. Ingunn Angela Tindstad kan tilby alle former for individuell opplæring og coaching.

Eksempelvis har en bedrift valgt å gi sine fire seksjonsledere en måneds "privatundervisning" hos Ingunn Angela Tindstad, hver av dem med to timer i uken. Resultatet ble at de alle klart forbedret sin evne til å bruke stemmen og til å presentere, både ovenfor kunder og sine egne avdelinger/seksjoner.


Utstråling & stemmens makt er skrevet av Ingunn Angela Tindstad og utgitt av Cappelens Forlag. Ta kontakt for bestilling av boken.

Foto: ModellDay studio