Forsiden | Om Ingunn A Tindstad | Kurs | Foredrag | Coaching | Sangundervisning | Referanser | Kontakt

 

Sitater fra tidligere kursdeltakere:

Ingunn er et funn!
Meget nyttig og lærerikt.
Engasjert og inspirerende kursleder.
Grensesprengende.
Vi vil ha mer, Basta!


"Utstråling og stemmens
makt" er skrevet av Ingunn
Angela Tindstad.

Om Ingunn Angela Tindstad

Ingunn Angela Tindstad - seminarleder, pedagog og operasanger - er kommunikasjonskonsulent for norsk næringsliv. Hun har gjennom mange år holdt sine egne kurs, seminarer og foredrag innen presentasjonsteknikk og formidlingskunst for offentlig virksomhet og private bedrifter. Kurs kan holdes på norsk, engelsk eller tysk.

Hun er utdannet førskolelærer i musikk, sang- / talepedagog fra Barratt Dues Musikkinstitutt og har operautdannelse fra Musikkhøgskolen i Salzburg, Østerrike. Hun har fremdeles konsertoppdrag for næringslivet i Norge.

Hun startet med kurs og kompetanseopplegg innen formidlingskunst og presentasjonsteknikk allerede i 1988. Hun er forfatter av boken "Utstråling og stemmens makt" (Cappelen Akademisk Forlag, 1996).

Seminarer og kursopplegg er grunnpilaren i Ingunn Angela Tindstads virksomhet. Hun hjelper bedriften med å legge opp en kursserie eller et enkeltstående opplegg, alt ettersom hva man ønsker at resultatet skal være. Siden kursemnene ligger på det mellommenneskelige plan, kan målgruppene være omtrent alle, f.eks. ledere, selgere, forskere, ingeniører, prosjektledere, og alle typer "vanlige" arbeidstakere. Mange grupperinger eller avdelinger (eller hele bedriften) velger ofte å gjennomføre et opplegg sammen - både for å få samme forståelse, og for å øke en felles kompetanse.

Utdrag fra referanselisten:

Cap Gemini
Dyno Industrier
Elkem
Gausdal Kommune
Kirke- og Undervisn.dep.
Lyngenfjord Bedriftshelsetjeneste
NITO
Norsk Hydro
Norsk Inst for Plantefors.
Norske Sivilingeniørers Forening
NRK
Oracle Norge
Postbanken
PriceWaterhouseCoopers
Rikshospitalet
SEB Merchant Banking
Selmer
Skiensfjorden Kraftselskap
Sparebanken Hedmark
Statoil
Statskonsult
Statens Baletthøgskole
Telenor Forskn. og Utv.
Tine Meierier
Telemark Sentr.sykehus
Ås Landbr.høgskole

 

Foto: ModellDay studio